13 عکس معماری انتزاعی و رنگارنگ از پیتر استوارت

عکاسی معماری اغلب در سبک های تک رنگ و نوردهی طولانی دیده می شود. جریان ابر ها در بالا، به همراه خطوط سیاه و سفید و کنتراست قوی ای که با کمک ویرایش سنگین ایجاد می شود، روی شکل ساختمان ها تاکید می کنند. عکس های معماری پیتر استوارت اما این قوانین را برای رسیدن به افکتی زیبا شکسته اند. در ادامه این مطلب ، از شما عزیزان برای تماشای شماری از عکس های معماری خلاقانه و انتزاعی (آبستره – abstract) پیتر دعوت می کنیم.

عکس های معماری پیتر استوارت (Peter Stewart) مملو از رنگ هستند، اکثرا در شب گرفته شده اند و گاهی اگر حسابی کل کادر را بررسی نکنید، حتی تشخیص نخواهید داد که دارید به یک ساختمان نگاه می کنید. در ادامه با هم تعدادی از این عکس ها را خواهیم دید:

13 عکس معماری انتزاعی و رنگارنگ از پیتر استوارت 13 عکس معماری انتزاعی و رنگارنگ از پیتر استوارت 13 عکس معماری انتزاعی و رنگارنگ از پیتر استوارت 13 عکس معماری انتزاعی و رنگارنگ از پیتر استوارت 13 عکس معماری انتزاعی و رنگارنگ از پیتر استوارت 13 عکس معماری انتزاعی و رنگارنگ از پیتر استوارت 13 عکس معماری انتزاعی و رنگارنگ از پیتر استوارت 13 عکس معماری انتزاعی و رنگارنگ از پیتر استوارت 13 عکس معماری انتزاعی و رنگارنگ از پیتر استوارت 13 عکس معماری انتزاعی و رنگارنگ از پیتر استوارت 13 عکس معماری انتزاعی و رنگارنگ از پیتر استوارت 13 عکس معماری انتزاعی و رنگارنگ از پیتر استوارت 13 عکس معماری انتزاعی و رنگارنگ از پیتر استوارت

13 عکس معماری انتزاعی و رنگارنگ از پیتر استوارت

منبع : instagram.com/petestew

اطلاعات

نظرات

دیدگاه شما

( الزامي )
( الزامي )
( الزامي )